Het imago

Er waren indertijd enkele dames in Engeland bij First Impression opgeleid tot kleurconsulent.

In het atelier van Frans in Loosdrecht werd aan de laatste First Impressions consulenten de stijlopleidingen door het Engelse team gegeven. Via ColorMode zou Regien Strategier deze opleidingen verder verzorgen.  Hiervan is niets terecht gekomen omdat Regien haar werkterrein verlegde naar Amersfoort in haar winkel “Het Mantelpak” en ook de leiding van First Impressions zich terugtrok van haar activiteiten.

Vervolgens werd tesamen met de Nederlandse First Impressions consulenten besloten tot de oprichting van een opleidingsinstituut. Dit instituut kreeg de naam “Academie voor Image Consulenten” de AVIC en Frans zou de basis kleuropleiding (met de kragen) verzorgen. Daarna werd “het PIC – Platform voor Image Consulenten” opgericht, waarvan de naam inmiddels is gewijzigd  in “de VIP – Vereniging van Image Professionals” met Regien Strategier als ex-directeur.  

Inmiddels had Frans de Vries zich teruggetrokken in de Achterhoek waar hij een eigen woning met atelier heeft gebouwd op een weiland van anderhalve hectare en dat werd vormgegeven in wat hij noemt “Het Hof van Heden”, met een knipoog naar het aards paradijs.

In zijn nieuwe atelier werd geëxperimenteerd met de zes prismakleur doeken in verhouding tot de zes kragen. Uit deze experimenten konden bijzondere conclusies worden getrokken.

Johannes Itten, de ontdekker en naamgever van het vierseizoenen systeem had reeds vastgesteld dat elk individu zich min of meer bewust is van de eigen persoonlijk kleuring. In de praktijk geven cliënten dikwijls aan dat zij weten wat hun kleuring is en dat via een kleurenanalyse bevestigd willen zien.

Onder image verstaat men de denkbeeldig of ingebeelde verschijningsvorm. Image professionals kunnen met hun kleurharmonie verschijningsvormen creëren naar eigen professionele beoordeling of op wens van de cliënt. Hierbij gaat men echter voorbij aan het feit dat de van zichzelf bewuste mens uiteindelijk kiest voor het eigen zelfbeeld en niet wie of wat men wil schijnen, maar wie en wat men ten diepste is.

Het begrip “er goed uitzien is je goed voelen” geeft zelfvertrouwen als men zichzelf daadwerkelijk mooi vindt. Met de zes gekleurde doeken wordt dit zichtbaar gemaakt voor de cliënt en anderen die in een groep bij de analyse aanwezig zijn. Het werken met groepen blijkt in de praktijk het beste resultaat  op te leveren.

Contact

Heeft u vragen of wilt u iets bestellen? Neem dan hieronder vrijblijvend contact op met Frans M. de Vries.
 •  
 • Adres

  Park “Hof van Heden”
  Varsseveldsestraatweg 96
  7122 NM AALTEN
 • Telefoon

  0543 - 47 55 77
 • E-mail

  info@colormode.nl